Parkinsonin taudin hoito

Painoharjoittelu lieventää tehokkaasti Parkinsonin taudin oireita

Painoharjoittelu kahdesti viikossa voi amerikkalaistutkimuksen alustavien tulosten mukaan vähentää Parkinson-potilaan motorisia oireita, kuten jäykkyyttä, liikkeiden hitautta ja vapinaa. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että painoharjoittelu vähentää kyseisiä oireita tehokkaammin kuin esimerkiksi venyttely tai tasapainoharjoitukset.    

Lue lisää »

Kuntoutuksella voidaan lieventää oireita

Parkinsonin taudissa sana kuntoutus voidaan ymmärtää joko suppeana tai hieman laajempana kokonaisuutena. Suppeimmillaan kuntoutukseen sisältyy vain fysioterapia ja liikunta, mutta laajasti katsottuna se voi sisältää myös muita muotoja, kuten esimerkiksi toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapian sekä sosiaalityön.

Lue lisää »

Parkinsonin taudin hoito

Parkinsonin lääkehoidot ennen ja nyt

Parkinsonin tauti on tunnettu jo noin 200 vuotta.  Aikojen saatossa sairauteen on kehitetty useita hyviä hoitomuotoja ja niitä kehitellään ja tutkitaan edelleen paljon. Parkinsonin taudin hoidon edistyksellisimmät kehitysaskeleet on otettu viimeisten neljän vuosikymmenen aikana.

Lue lisää »

Liikunta hyödyllistä Parkinsonin taudin hoidossa

Tutkimuksen mukaan Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden motoriset toiminnot paranivat 35 %, kun he pyöräilivät terveen henkilön kanssa tandem-kuntopyörällä 40 minuuttia. Liikunta aktivoi myös aivoja. Vaikutukset olivat samankaltaisia kuin levodopa-lääkehoidolla.

Lue lisää »